Cініцин Володимир Михайлович
кандидат мистецтвознавства,
доцент ВДПУ ім. М.Коцюбинського

«Християнство і міфологія сучасної освіти»

Серед випробувань, які супроводжують історію християнської культури на всьому протязі її розвитку, особливе місце займає полеміка з попереднім їй язичницьким світосприйняттям ...

Для завантаження матеріалу , натисніть тут .

 


 

За дорученням учасників круглого столу з питань
«Духовно-морального виховання дітей та учнівської молоді»
21-22 серпня 2013, м. Київ
Громадська організація «Україна Православна».
29 серпня 2013 р.

КОНЦЕПЦІЯ
науково-педагогічного проекту
«Середовище благочестя як фактор цілісного розвитку особистості
в системі освіти України»

Шановні колеги!
До Вашої уваги пропонується документ, такий що правильно буде назвати не проектом, а передпроектом Концепції. Ми просимо Вашої прихильної участі в обговорюванні та поліпшенні документа, бо щиро припускаємо, що подібна Концепція, яку без перебільшення вистраждав український народ та кожний з нас, вимагає нашої соборної одностайності та колективної праці.

Для завантаження матеріалу, натисніть тут.

 


 

Резолюція круглого столу з питань
«Духовно-морального виховання дітей та учнівської молоді»
21-22 серпня 2013, м. Київ

Ми, учасники круглого столу з питань «Духовно-морального виховання дітей та учнівської молоді», вчені, педагоги, громадські діячі та батьки, беремо до уваги, що...

Для завантаження матеріалу, натисніть тут.

 

 


 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОСЛАВНИХ МАС-МЕДІА ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

С.А. Плотніков
Кандидат педагогічних наук, доцент

Православна культура вертається в життя суспільства, освоюючи поступово ті сфери, в яких ще двадцять з невеликим років тому була persona non grata ...

Для завантаження матеріалу, натисніть тут.

 ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ

С.А. Плотніков
Кандидат педагогічних наук, доцент

Перш за все ми поведемо мову про те, який спадок передали християнські просвітителі ХХ століття майбутнім просвітителям вже ХХI століття ...

Для завантаження матеріалу, натисніть тут.

 


 

Резолюція  Всеукраїнської конференції «Педагогіка благочестя в освітньому просторі України»

5-6 квітня 2013 р., м. Київ

У сучасному українському суспільстві актуальність проблем виховання є очевидною. Втрата аксіологічних орієнтирів, підміна смислових домінант життя, потужний руйнівний вплив інформаційного простору, занепад механізму передачі духовної спадщини вимагають згуртування освітянської спільноти з метою  вирішення цих проблем і пошуку достойних відповідей викликам сьогодення.
Ми, учасники конференції - вчені, педагоги, громадські діячі та батьки -дійшли висновку, що основною причиною переважної більшості проблем сучасної України є відхід суспільства і особистості від норм благочестя.
Заслухавши та обговоривши доповіді учасників Конференції, стало можливим окреслити методологічні підходи та їх практичну реалізацію щодо перших етапів по створенню есперементальних майданчиків проекту з попередньою назвою “Середовище Благочестя”.
Визнаємо, що розвиваючи в освітянському просторі України Педагогіку благочестя як комплесну навчально-виховну систему, сприяємо збереженню духовної культури православ’я як державотворчої для України, зміцненню традиційних світоглядних підходів до цінностей у вибудові життєвого фарватеру підростаючого покоління.

Зважаючи на зазначене, ми, учасники конференції «Педагогіка благочестя в освітньому просторі України», звертаємось до освітянської громади з пропозиціями:
- об’єднати зусилля науково-педагогічної спільноти з метою створення і подальшого вдосконалення освітньо-виховної системи на засадах Педагогіки благочестя;
- започаткувати й підтримувати діяльність Методично-методологічного  семінару за участю зацікавлених організаторів та учасників конференції з метою організаційного оформлення зусиль педагогів вищих, середніх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
- зусиллями учасників конференції привертати увагу місцевих органів влади, адміністрації навчальних закладів, ЗМІ, батьків до питань, пов’язаних зі створенням середовища Благочестя;
- створити та актуалізувати банк даних про проблеми запровадження освітньої системи, її елементів.
Надати повноваження Оргкомітету Конференції підготувати Звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням:
- підтримати ініціативи освітян з питань створення освітньо-виховної  системи на засадах Педагогіки благочестя, яка укорінена в тисячолітній православній традиції;
- з метою розповсюдження вдалих зразків експериментальної роботи  учбових закладів із компактним навчанням дітей у школах з вивченням основ православної культури (за програмами  «Етика: духовні засади», «Біблійна історія та християнська етика») та інших предметів духовно-морального спрямування. Створити експериментальні майданчики: навчально-виховні комплекси, Духовно просвітницькі центри,  профільні класи, що засновані на підходах та програмах Педагогіки Благочестя.
Просити дирекцію Інституту проблем виховання НАПН України та ректорат Київського університету ім. Б.Д. Грінченка у співпраці з відповідними науковими навчальними закладами вивчити питання та створити спеціалізований навчальний заклад з підготовки майбутніх вчителів на засадах Педагогіки Благочестя на базі Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського та підготувати пакет відповідних документів для подачі до Міністерства освіти і науки України.
Звертаємось до Української Православної Церкви, зокрема Синодального Відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства, із закликом до співпраці у справі духовно-морального виховання підростаючого покоління.

 


 

Доповіді учасників конференції «Педагогіка благочестя в освітньому просторі України»

 

Доповідь І. Д. Беха „Духовність світська і духовність християнська: альтернатива чи єдність”

Доповідь О.В. Бойко-Бойчука "Восемь тезисов в обоснование создания "Педагогики Благочестия"

Доповідь О.В. Бойко-Бойчука "Методологические основания Педагогики Благочестия, как пространства знаний" (скорочена версія)

Доповідь В.В. Глушкової "Угрозы информационного общества"

Доповідь Ю. Крисальної "Релігійні концепти у нерелігійній комунікації: виховний аспект"

Доповідь ієрея Андрія Кудрявцева «Мораль, нравственность, духовность как категории педагогики благочестия»

Доповідь Т.Д.Тхоржевскої "Педагогічний гуманізм у християнському вимірі"

 


 

Дев'ять тез в обгрунтування створення «Педагогіки Благочестя»

Для завантаження матеріалу в російськомовній версії, натисніть тут.


 

Додати коментар


Яка форма релігійної освіти для дітей, на Ваш погляд, необхідна?

Loading...

Сьогодні

Среда 18 июля 2018 / 5 июля 2018

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас шестый.
Пост. Пища с растительным маслом

Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422). Cщмч. Геннадия пресвитера, прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918). Прп. Агапита исп. (1936). Мцц. Анны (Агнии) и Кириллы (Киприллы) (304). Прп. Лампада Иринопольского (X). Иконы Божией Матери, именуемой "Экономисса". Новопрпмч. Киприана Афонского (Греч.). Новомчч. кн. Игоря Константиновича, кн. Иоанна Константиновича, кн. Константина Константиновича, кн. Владимира и кн. Сергия (Палея). Св. Морвенны, покровительницы Морвенстоу (VI) (Кельт. и Брит.). Собор 23 свв. Лесбосских (Греч.). Св. Стефана, еп. Регийского, ученика ап. Павла, и вместе с ним еп. Суерия и дев Агнии, Филицитаты и Перпетуи (I). Мч. Афанасия, диак. Иерусалимского (451).
Монастыри и храмы УПЦ Десятинный монастырь